Var det FP:s avhopp som var spiken i kistan?

Ikväll kom nyheten att lärarnas två fackförbund, Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet, slutit avtal med Sveriges Kommuner och Landsting. Den linje som folkpartiet och facken har drivit, att lärarna ska ha fortsatt frihet att planera sin arbetstid, blev resultatet. Som jag har skrivit tidigare så är detta en viktig fråga för lärarna, och det var också det som gjorde att folkpartisterna i SKL beslutade sig för att lämna arbetsgivarnas förhandlingsdelegation. Det verkar ha gett resultat.

Det viktiga med att lärarna får ha kvar sin förtroendetid är att läraryrket ställer stora krav på flexibilitet och individuell anpassning. Sure, det låter kanske som floskler, men det tål att upprepas: det tidigare kravet på att i avtalet reglera lärarnas hela arbetstid är en degradering av lärarrollen till en standardiserad robot. Vi sa tänk om, och de tänkte rätt!

Visserligen finns det nu en möjlighet att på lokal nivå kunna förhandla fram en annan ordning än den nuvarande. Men att låta lärarna och rektorerna komma överens lokalt kan inte ses som annat än flexibilitet och anpassningsförmåga det också. Nu har vi ett avtal som ger skolorna makten över lärartiden och som sänder signalen till lärarna att de är skolans största resurs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *