Kärnkraften behövs för en progressiv energipolitik

På dagens brännpunkt finns en intressant debattartikel från Kungliga vetenskapsakademien om varför man bör satsa på ny kärnkraft:

De nya reaktorerna är tänkta att utnyttja nära 100 procent av uranet från gruva jämfört med mindre än 1 procent i dagens reaktorer. Det innebär dessutom att avfallsmängderna minskar till en hundradel jämfört med dagens reaktorer och att de småavfallsmängderna bara kräver lagring i några hundra år. Av särskilt intresse är också att dessa nya reaktorer ska kunna utnyttja befintligt kärnavfall som bränsle, tillräckligt för flera hundra års drift.

Vad man syftar på är troligen den s.k. fjärde generationens kärnkraft.

Forsmark, foto: Vattenfall

Kärnkraftens vara eller icke vara har ju varit en långkörare i svensk politik. Sedan folkomröstningen på 1980-talet har ett av kärnkraftverken stängts men i de övriga har man effektiviserat. Problemet med kärnkraft, och det ska erkännas, är att avfallet är riktigt obehagligt, men det finns även fördelar. Kärnkraften har hjälpt Sverige att ha relativt låga utsläpp av koldioxid.

Jag förespråkar alltid en nyanserad debatt kring olika frågor. Debatten kring kärnkraft har allt för länge kretsat kring att den är allt för osäker, allt för miljöfarlig och allt för dyr. Vad vi kan se i Sverige motbevisar det. Vi har säker kärnkraft, den har lett till färre utsläpp av koldioxidgaser och vi har i Sverige relativt billig el. Nu får vi bara hoppas att politikerna tar sitt förnuft till fånga.

Kärnkraftsreaktor, foto: Vattenfall

Det val som man ställs inför nu är inte ett mellan den äldre kärnkraften och kolberoende energiförsörjning som blandas med förnybar energiförsörjning. Det verkliga valet är mellan effektivare och miljövänligare kärnkraft som kompletteras med förnybar el och gammal kolberoende energi som blandas med förnybar el

Läs även vad Adam Cwejman har skrivit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *