Piraterna och debatten, igen

Skriver en alldeles för lång artikel på Newsmill där jag utvecklar varför Piratpartiet borde fokusera på andra strider för att skydda friheten på nätet.

För de som fortfarande är nyfikna på vad EU-kommissionen faktiskt föreslår när det kommer till blockering av tillgång till nätet finns länken här. Observera att man angående internet endast har föreslagit en artikel:

Artikel 21
1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå blockering av tillträde, för internetanvändare inom deras territorium, till internetsidor som innehåller eller sprider barnpornografi. Blockeringen av tillgång ska vara underkastat nödvändiga skyddsmekanismer, särskilt att blockeringen är begränsat till vad som är nödvändigt, att användare informeras om skälen för blockerandet och att innehållsleverantörerna, så långt det är möjligt, informeras om möjligheterna att överklaga den.
 (min kursivering)

För de som fortfarande tror att EU-kommissionen inte vill se nedstängning framgår av artikeln att man även vill se detta och att man anser att blockering inte får bli en ursäkt för att inte göra något annat:

2. Utan att det påverkar detta (min kursivering), ska medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå borttagande av internetsidor som innehåller eller sprider barnpornografi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *