Nu kanske Storbritannien blir ett land som andra

Storbritannien, ett land med ett sjukt politiskt system, går till val i maj. I förra valet fick Labour och Tories ungefär lika många röster, 35% respektive 32%. Trots detta så fick Labour över 55% av platserna i parlamentet, och Tories endast 30%. England är alltså ett land där 35% av rösterna innebär 100% inflytande. Det är sjukt.

Jag kan tillägga att Liberaldemokraterna fick 22% av rösterna men bara 10% av ledamöterna. Twisted!

Jag bodde i England förra läsåret. Under tio månader i Leeds pluggade, engelsk statsrätt och engelsk avtals-, bolags- och skadeståndsrätt samt EU-rätt. Det året förändrade min syn på Storbritannien radikalt, och framför allt på England.

Jag kan ju inte på nåt sätt påstå att jag känner landet på djupet, men jag fick nog en ganska bra inblick. England är ett land som är konformt och konservativt. Klassystemet är relativt djupt rotat, men det är inte bara denna pop-version som jag tänker på främst.

Jag upplever i och för sig även Sverige som relativt konformt och att människor här också tänker på problem ifrån samma perspektiv och så. Men England är värre. Detta s.k liberala landet kryllar av kameror och poliser. Det är ett land utan någon skriven konstitution och har ett system som i princip består av en vald diktator. Detta är inte brösttoner, utan så ser det engelska systemet ut.

Jag tror att grunden för detta systemet är det konservativa systemet med konforma klasser. Detta har lett till ett förhållningssätt till politik som är annorlunda än det svenska. Politik handlar ju om makt, men framför allt om konflikter. Inte på det sättet att konflikter är målet med politiken, men för att konflikter uppstår när man vill ha makt. Idéer och lösningar slåss om makten.

I Sverige har vi en tradition av att lyssna på varandra och en vilja att så ofta som möjligt komma överens. Vi försöker lösa problem genom att på demokratisk väg hitta lösningar. Vi har ett system där hela samhället genom remisser ofta får yttra sig och där vi sätter stark tilltro till de som har kunskap och insikt. I England är det tvärtom. I Storbritannien konfronterar man och kör på allt eller inget.

Jag vet inte om det är det engelska systemet med enmansvalkretsar som har skapat detta fenomen, eller om systemet är ett symptom på inställningen. Oavsett så är det inte ett bra system.

Men nu händer det kanske saker. Enligt den senaste opinionsundersökningenleder numera Liberaldemokraterna och Nick Clegg. Detta är inte bara positivt för att Libdems har en mycket bättre och framför allt nyanserad politik, utan för att det kan bana väg för en total reform av det brittiska politiska systemet. Siffrorna ovan visar tydligt hur systemet gav Labour ett mycket större inflytande än stöd och att Liberaldemokraterna fick ungefär halva inflytandet de förtjänade.

Men nu har Liberaldemokraterna gått om både Tories och Labour i opinionsmätningarna. Måtte detta bli starten på att ändra det brittiska till ett mer proportionellt system där politiker måste samarbeta för att lösa problem!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *