Flyktingfrågor och flygblad

Har suttit hemma idag. På insidan, i solen. Detta har dock inte varit desto mindre produktivt. Jag har fortsatt att skriva på mitt examensarbete om skyddsgrundsdirektivet. För er som inte vet om det skriver jag om ett av EU:s direktiv som syftar till att fastställa en grund för när fördrivna och skyddssökande personer ska anses vara flyktingar eller skyddsbehövande i övrigt.

Direktivet påverkar självklart Sveriges asylrätt, men eftersom det bygger på flyktingkonventionen från 1951 så är det ingen större risk för att vår humana asylpolitik rubbas. Särskilt inte eftersom det är ett minimidirektiv.

Nåväl. Förutom exjobbet har jag förberett lite inför imorgon. Samtidigt som högskoleministern presenterar vårbudgeten på Ångstömlaboratoriet, så kommer Liberala studenter köra en blixtkampanj på Ekonomikum. Jag har pillat lite med flygblad tills dess.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *