Lärarleg får inte bli nytt skråtänk!

Idag presenterade regeringen ett förslag om lärarlegitimation. Förslaget går i korthet ut på att endast legitimerade lärare ska få fast anställning och att endast dessa ska få sätta betyg. Oppositionen jublar och lärarfacken applåderar.

Syftet med reformen står på två ben – att öka läraryrkets status och att stärka kompetensen i lärarkåren. Utbildade lärare är bättre lärare.

Även om jag delar utbildningsdepartementets mål så kan jag inte undvika att vara lite skeptisk. Lärarna är enormt viktiga i skolan och därför i hela samhället. Utan en kompetent och driven lärarkår utvecklas varken samhället eller de enskilda individer som är detta samhälles byggstenar. Vad som gör mig skeptisk är dock att detta kan vara en utveckling mot ett skråtänk.

En legitimation kan aldrig vara en garanti för kompetens eller bra lärarskap. En legitimation är enbart ett kvitto på att man har genomgått en utbildning. Jag är helt övertygad om att det finns bra lärare som inte har gått lärarhögskolan precis som jag är lika övertygad om att det finns “legitimerade” lärare som är mindre bra. Även om jag delar utbildningsministerns tänk om att man ska höja lärarnas status och kompetens får man vara försiktig med att likställa en legitimation med detta.

Måtte en lärarlegitimation inte vara ett steg på vägen mot ett skråväsende! Ett sådant har vi haft förut och det visade sig att det ledde till ett system där själva strukturen stod före individerna och där konservativa krafter skyddade sig bakom skrået för att undvika utveckling och nya tankesätt. För att få en skola i världsklass behövs bra lärare, inte system som stänger ut de med “fel” kompetens!


Uppdatering: Mot gårdagens strida ström av lovord skrivet nu också Adam Cwejman och DN om varför yrkeslegitimation inte kan garantera kvalitet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *