Piratpartiet – yttrandefrihetstalibanerna

EU-kommissionen har lagt ett förslag till direktiv om åtgärder mot sexuella övergrepp på barn. Direktivet är tänkt att ersätta rådets rambeslut om bekämpande av sexuellt utnyttjande av barn. Som kuriosa kan nämnas att direktivet kommer antas med stöd av de nya regler som infördes med Lissabonfördraget. Enligt dessa kan EU fastställa minimiregler för brottsoffers rättigheter och minimiregler om fastställande av brottsrekvisit.

Enligt det nya förslaget ska

 • straffen för sexuella övergrepp mot barn höjas,
 • sexturism kriminaliseras
 • utsatta barns rättigheter i rättsliga tvister stärkas.
 • förbud mot yrkesutövning som involverar kontakt med barn och som utfärdas mot en gärningsman i ett medlemsland ska gälla i hela EU.

Dessa förslag kritiseras nog inte mer än annan lagstiftning, men det finns fler förslag som kommissionen presenterar och som kritiseras medcensurkortet”. Kommissionen vill nämligen att internetsidor med barnpornografi ska avlägsnas och om detta inte går så ska man se till att spärra dessa sidor. Hur man ska göra detta är dock upp till medlemsstaterna.

Piratpartiet med Christian Engström i spetsen hävdar alltså att detta är censur. I en förvirrad debatt med en nästan upprörd Cecilia Malmström menar han att själva blockeringen av webbsidor inte är nödvändig och att det räcker med att stänga ner internetsidorna. Men Christian Engström blandar ihop korten. För det första så får han det att låta som att en blockering av en hemsida är en mer ingripande åtgärd än avlägsnandet. I själva verket är det ju tvärtom. Att låta en internetsida finnas kvar men göra den otillgänglig är mindre censur än att ta bort sidan helt.

För det andra riskerar han att försvåra arbetet mot censur på nätet över huvud taget. Genom att ta just denna strid och ropa ”censur” likt fåret som ropar på vargen riskerar han underminera arbetet för yttrandefrihet över huvud taget. Yttrandefrihet är en mänsklig rättighet, men det är ingen absolut rättighet.

Det är sant att yttrandefrihet är en förutsättning för ett demokratiskt och progressivt samhälle. Men detta innebär inte att yttrandefrihet står över alla andra rättigheter. Även om jag har rätt att blogga på nätet innebär detta inte att jag har rätt att förtala någon. Och när det kommer till barnpornografi omfattas det över huvud taget inte av yttrandefrihet. Det står inskrivet i svensk grundlag.

Tryckfrihetsförordningen, 1 kap:

10 § Denna förordning är inte tillämplig på skildring av barn i pornografisk bild. Lag (1998:1438).

Jag har ärligt talat svårt för att förstå piratpartiets upprördhet här. Det är självklart att censur är ett aber i ett liberalt och demokratiskt samhälle, men det innebär ju inte att pedofilers intresse av att producera och titta på barnporr står över barns rätt att inte bli utsatta för övergrepp.

Kom igen med vettig kritik istället, piratpartiet!

8 thoughts on “Piratpartiet – yttrandefrihetstalibanerna”

 1. Hej Benny!

  Innan du börjar kritisera PP’s inställning kanske du skulle sätta dej in i frågan ordentligt. Det brukar ge resultat att vara riktigt påläst.

  Christian och Cecilia mötes i en diskussion i Radions P1, Studio ett. Här är en transkription som tydligt visar att Piratpartiet har helt rätt i sin kritik och att Malmström inte kan försvara sin ståndpunkt.

  http://xorbot.org/?p=361

 2. Hej Mikke!

  Vad bra att du nämner diskussionen i P1 och tack för länken! Jag lyssnade diskussionen i onsdags och det var i själva verket den som ledde till att jag ville skriva mitt inlägg.

  Piratpartiets och Engströms kritik, och ja, jag har läst på, bygger som jag ser det på två ben. PP argumenterar dels att det finns en risk för att blockering av barnpornografiska sajter i förlängningen leder till annan lagstiftning som blockerar andra sajter (ett s.k. “sluttande plan-resonemang”). Dels att denna lagstiftning leder till att fel sajter blockeras.

  Min kritik, som du kan läsa till i inlägget, bygger för det första på att det är dumt att argumentera med ett “sluttande plan”-resonemang eftersom barnpornografi är ett så pass grymt brott. Ett sådant resonemang underminerar därför motstånd mot censur i andra frågor. För det andra så innebär lagförslaget endast att barnpornografiska sajter ska blockeras.

  Jag kan dra en liknelse: om det finns en risk för att oskyldiga personer frihetsberövas genom att poliser griper dem så kan det inte innebära att man ska förbjuda poliser från att gripa misstänkta.

  Med detta menar jag inte att poliser ska gripa oskyldiga utan att man ska angripa och beivra godtyckliga maktutövning av polisen när det kommer till frihetsberövande. På samma sätt så ska man stoppa felaktig blockering av sajter som inte är barnpornografiska. Men detta är en tillämpningsfråga och inte en principfråga.

  Tyvärr så argumenterar inte piratpartiet så, utan man vill bara stänga ner sidor och helt skippa blockering när avstängning inte är möjligt.

  Mikke, jag kanske har missförstått dig, men förklara gärna hur jag har missförstått piratpartiets ståndpunkt.

  /Benny

 3. Som piratpartist måste jag erkänna att du har en bra poäng Benny. Vår argumentation kan vara både bristfällig och otydlig i vissa frågor och då är det tur att personer som du påpekar detta så att vi kan bli bättre.

  Däremot tycker jag att “sluttande planet” argumentet är helt korrekt. Mycket vill ha mer som det heter och när dörren väl öppnas för censur blir steget mycket mindre att applicera censur även på andra områden.

  Som FRA-lagen visat, när lagen finns på plats är det lätt att ändra i den.

 4. A) Avlägsnande av en websida är inte samma sak som att stänga av den helt. Det är nämligen så, och det hade du vetat om du läst på, att man kan inte blockera en del av en domän, man måste blockera hela skiten. Antingen blockas blogger.com, eller så tar man ner den blog som publicerat barnporr. Du kan ju själv räkna ut vilket som är mest effektivt.

  B) Nej, yttrandefrihet står över alla andra rättigheter, men nog fan står det högt i kurs.

  C) Med censur menas att lagar skrivs idag på ett sätt som gör att det att tolka på olika sätt, men det borde ju du veta. Öppnar man dörren för censur så vet man inte hur lagen kommer användas. För övrigt så kan det läggas in formuleringar såsom “skadligt material” etc. Detta kan givetvis tolkas helt olika. Gissa hur det skulle tolkas i Iran? Mm, just det.

  D) Vi vet redan hur dessa typer av lagar har hanterats och använts i andra länder, t.ex. Australien där det visade sig (efter att listan läckt) att sidor med “skadliga” politiska åsikter var filtrerade. Shit, t.o.m. vissa Wikipedia-artiklar hade censurerats. Den om Nazism, t.ex. Så du ser, demokratiskt valda regeringar använder redan barnporr som en murbräcka för att hindra informationsflöde – det var inget vi piratpartister tog ur luften.

  Till slut så kan jag väl nämna att blockering av en site är mycket ineffektiv. Den poppar bara upp någon annanstans efter en halvtimma.

  Vad som däremot skulle vara effektivt, är att låta siten vara och använda den för att spåra pedofiler. Vore inte det mycket mer effektivt än att ta bort en site och bara flytta pedofilerna till nästa server?..

 5. Tack för din kommentar Patrik!

  A) Om det är som du säger, och jag har väl egentligen ingen anledning att misstro dig, så är det ju självfallet så att nedtagandet av en blog som publicerar barnporr är mer effektivt än att blockera den. Men med den effektiviteten så kommer ju också en ökad repressivitet. Men det är en annan debatt. Malmström var mycket tydlig med att hon ville se båda metoderna, och blockerandet framför allt när det visar sig svårt att använda sig av avlägsnandet. Jag har fortfarande svårt att förstå varför PP är principiellt emot att blockera barnporrsidor men principiellt för att avlägsna barnporrsidor.

  B) Antar att en negation har smygit sig bort.

  C) Som jurist vet jag att lagar ofta är otydliga och kan tolkas på olika sätt. Som jurist med fördjupad kunskap om EU-rätt är jag dock trygg i detta fall. Kommissionen har lagt fram förslag på ett direktiv. Det innebär att det är Sverige, d.v.s. riksdagen, som måste stifta den enskilda, censurerande lagen. Dessutom, eftersom det är fråga om ett s.k. minimidirektiv och Malmström var mycket tydlig med att den reglering som Sverige har idag är tillräcklig, då blir kontentan att för Sveriges del så kommer det inte bli några nya lagar. Eftersom det är ett minimidirektiv och Sveriges nuvarande lagstiftning redan uppfyller direktivet, så har jag mycket svårt att se att direktivet ska kunna påtvinga Sverige mer repressiva åtgärder. Ett direktiv är inte någon lag i den mening som vi normalt förstår det.

  D) Att regimer, såväl demokratiska som odemokratiska, använder lagstiftning på ett ohederligt sätt och försöker gömma sig bakom fina ord för att göra fula saker är mycket problematiskt. Återigen så har jag mycket svårt att se hur detta direktiv skulle kunna användas som ett alibi. Eftersom det är ett minimidirektiv (jag vet, ett jävla tjat om det…) så är en tuffare reglering än den idag helt frivilligt. Om Sverige blockerar mer, vilket vi kanske borde göra, det vet jag inte, så är det inte pga EU utan pga svensk regering och riksdag. Och återigen, är detta det bästa motargumentet PP har? Om vi stiftar en lag som förbjuder mördandet av pensionärer och polisen använder den lagen för att bura in arkeologer, betyder det att den ursprungliga lagen är felet eller betyder det att makten är korrupt? Jag förstår fortfarande inte varför PP principiellt är mot blockerande av barnpornografi.

  Tillägg: Yttrandefrihet är en av våra mest grundläggande friheter och den tryggas såväl av EU-domstolen, svensk grundlag och Europakonventionen. Att använda sig av en metod som leder till att många sidor som inte innehåller barnpornografi blockeras skulle vara oproportionerligt och troligtvis inte bara strida mot det föreslagna direktivet utan också mot internationella konventioner och gemensamma konstitutionella traditioner i Europa.

  För mig kan man både vara för blockering av barnporr på internet och mot blockering av andra sajter. Jag ställer höga krav på att polis och andra utövar sina befogenheter i enlighet med lagarna och att de inte går utöver lagarnas syften. Jag är den första att kritisera att man blockera sidor som inte innehåller barnpornografi.

  Att vara för blockering av barnporr på internet är inte att vara för blockering av andra sidor.

 6. Hej Benny!

  Dtet är den här sortens meningsskiljaktigheter när jurister argumenterar med politiker som om de också vore jurister. 🙂 Vad som står i lagen idag är inte intressant för en politiker, eftersom det relevanta för den yrkeskåren är hur lagarna borde se ut.

  Så när du skriver “det ska stå i lagen att barnporr omfattas inte av yttrandefriheten eftersom det står i lagen att barnporr inte omfattas av yttrandefriheten” så blir det ett fullständigt cirkelargument i en politikers öron.

  Anledningen att barnpornografiska skildringar är undantagna från yttrandefriheten är just att man har gjort avvikelser från yttrandefriheten. Yttrandefrihet för alla statligt godkända yttranden är inte yttrandefrihet, utan raka motsatsen. Ett yttrande är en skildring oavsett form och innehåll, och en förhandsblockering av sådana är censur, oavsett hur välmenta de må vara.

  Om vi ska falla tillbaka på juridik en sekund, så är sådan censur inte heller tillåten enligt ECHR.

  För att avsluta: givetvis kan man vara för censur av barnpornografiska skildringar och mot censur av allt annat. Men det hjälper inte. När man väl har öppnat dörren till mekanismen censur (och därigenom i praktiken avskaffat 1810 års pressfrihetslagar), så kommer det alltid att komma massor av andra behjärtansvärda ändamål som också borde få igenom sina censurkrav.

  Det är verkligen svart eller vitt i den här frågan, precis som huruida man ska tillåta tortyr mot misstänkta för vissa brottsrubriceringar. Antingen har man censur som en del av samhället, eller också inte. Upphovsrättslobbyn jobbar t.ex. stenhårt med en uttalad strategi att associera fildelning med barnporr, i ett lika uttalat syfte att kunna censurera och utplåna det från nätet.

  Detta händer redan och har hänt sedan åtminstone 2006.

 7. Tack för din kommentar Rick!

  Som kommunpolitiker och aktiv i debatten har jag full förståelse för din poäng om politiska synpunkter och juridiska ställningstaganden. Juridik är ju ofta inte annat än en produkt av politik.

  Mitt påpekande att barnpornografi inte omfattas av tryckfriheten i våra grundlagar var inte menat att sätta upp gränser för politiken (även om jag menar att det finns gränser för politiken, och där tror jag ärligt talat att du håller med mig, men det är en annan diskussion). Hänvisningen till TF syftade till att tydliggöra att yttrandefrihet som frihet varken är eller ska vara absolut. Jag anser att samhället bör ha rätt att ingripa när en person offentligt förtalar någon och jag anser att polisen ska ha rätt att stoppa publicering av barnpornografi.

  Eftersom er europaparlamentariker både i sin blog och under diskussionen med Cecilia Malmström uttalade att samhället genom rättsväsendet ska ha rätt att stänga ned sidor som publicerar barnpornografi utgår jag från att PP inte anser att man ska ha rätt att publicera barnpornografiska skildringar. Och då blir jag förvånad. För mig är det svårbegripligt varför PP anser att man ska kunna censurera genom avstängning men inte genom blockering. Det hela går inte ihop.

  Och jag tycker faktiskt att ni tar en mycket konstig strid här. Precis som jag har påpekat så kommer direktivet troligtvis inte tvinga fram några förändringar i svensk lagstiftning. Den självklara slutsatsen blir då att piratpartiet inte bara ställer sig kritiskt till direktivet utan även till den nuvarande regleringen i Sverige. Och efter din kommentar, Rick, funderar jag på om piratpartiet egentligen också är kritiskt till undantaget från yttrandefrihet i TF.

  Den självklara frågan blir ju då om piratpartiet, om ni kommer in i Riksdagen, vill få till stånd en grundlagsändring? Är det Piratpartiets politik att avskaffa förbudet mot barnpornografi i TF? Kommer ni verka för en legalisering?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *