Den tydligaste visionen vinner valet

Ideologierna är döda. Inte på så sätt att de inte studeras eller har anhängare, men på så sätt att de inte tar plats i debatten. Ideologierna är döda.

 

När jag gick en av flera småutbildningar i liberal ideologi stötte jag en gång på en människa som sa att ideologi, det är bara för de unga. Han menade att när man väl blir politiker, då är man pragmatisk och tvungen att lösa vissa problem. I den stunden försvinner den ideologiska debatten. Jag kan förstå den infallsvinkeln, och kanske delvis sympatisera med den. När man sitter i en kommunal nämnd eller utformar lagförslag i ett av riksdagens utskott är ju inte den ideologiska debatten lika självklar. Det viktigaste då är ju att leverera ett resultat som är acceptabelt och önskvärt. Politiken som verktyg, helt enkelt.

Men är det trots detta också acceptabelt och önskvärt att ideologierna endast är obduktionsobjekt? Jag tror inte det. Vi bär alla med oss ett system av värderingar genom vilka vi uppfattar den verklighet som cirkulerar omkring oss. I vissa fall är det kanske lite undanträngt till förmån för det praktiska sinnelaget, men ibland är det rätt framträdande.

 

Det är detta som är ideologiernas syfte och mål. Politik handlar inte enbartom att praktiskt förändra verkligheten i den riktning man finner önskvärd. Lika mycket handlar det om att utmana andra ideologier och utveckla samhället på alla sätt. Och det är här som regeringen idag brister. Man har fokuserat allt för mycket på att regera, att skapa en bild av den dugliga makten.

 

I sin iver att trumfa Socialdemokratin i regeringsduglighet har man förlorat sin största styrka: bilden av att vara det andra alternativet. Regeringen blev inte vald därför att den sågs som en bättre handlingskraftig skara politiker. Svenska folket röstade fram alliansregeringen för att man ville ha något nytt, något annorlunda och något bättre.

 

Så länge Alliansen inte utmanar de rödgröna också på det ideologiska planet, kommer de inte vinna valet. Man måste förklara, fäkta och försvara de liberala värderingarna och förtydliga de skillnader som finns. Retoriken kring sjukförsäkringarna är, som jag har berört i tidigare poster, ett tydligt exempel på hur man inte lyckas förklara alternativet. Andra exempel är hur regeringen inte lyckas förmå förklara pensionärerna skatter. Ytterliggare ett är bristen på försvar för turerna kring Saab.

 

Stå upp för den liberala ideologin, regeringen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *