En ganska träffande beskrivning av omvärlden:

Men det är inte svårt att hitta exempel på den gränsernas uppluckring som Beck-Grande talar om. Amerikanernas levnadsstandard beror i dag på den kinesiska centralbankens välvilja. Amerikanska och europeiska militärapparater som byggts för nationellt försvar används i dag för krishantering och – en ytterligare paradox – för nationsbyggande på Balkan och i Irak, långt borta från det egna landet. Natos och EU:s säkerhetsdoktriner talar om diffusa risker, inte om identifierade angripare. Det koloniala Afrikas europeiska identitet blev kortvarig, men en växande andel svenskar, tyskar, belgare har i dag släktband i Afrika och Asien

Kan vara ganska bra att komma ihåg i dessa dagar när nationalismen står för dörren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *