Ibland får de till det.

Det r är trevlig läsning på morgonen. Lagom problematiserande och mycket intressant. Om man vill spinna vidare på det så kan man ju säga att både arbetar- och medelklass har blivit just arbetar- och medelklass. Samtidigt. För den som kommer från arbetarklassen transformerar sig till medelklass och döljer sitt ursprung medan den som är medelklass har fått för sig att han är arbetarklass.

Och så spinner det på.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *