En student är en människa är mer än en student

När man söker till högskolan så kan man välja om man vill läsa kurser på hel- eller halvfart. Tanken är att man kan läsa på heltid – d.v.s. 40 timmar i veckan – och att studierna då ska motsvara ett arbete. Problemet är bara att det egentligen inte funkar på det sättet.

Idag skriver flera nätttidningar om att flertalet studenter inte anser sig studera på heltid trots att deras respektive universitet anser att de gör det. För det första kan man ju fråga sig om det egentligen spelar någon roll. Om ett universitet eller regeringen eller vilka det nu är har bestämt att en viss utbildning ska innehålla det och det och ta si och så mycket tid, vad gör det om studenterna inte bara är studenter? Låt säga att en lärarstuderande till exempel engagerar sig i RFSU på fritiden och dessutom vänder hamburgare på Sibylla en kväll i veckan. Är det fel?

Givetvis inte! Men vad är då problemet? Förmodligen hänger hänger ihop med det förmynderskap och mån om resurserna som statsmakterna ofta håller sig med. Man vill att studenterna ska studera, annars riskerar ju kanske utbildningens anseende urholkas och finansministerns anslag till högskolan utnyttjas på ett ineffektivt sätt. Men problemet med den uppfattningen är ju att man då har fel perspektiv på saken. Sedan när blev studierna i sig ett självändamål? Visst, kunskap, kreativitet och insikt är bland det viktigaste som finns i ett samhälle och därför måste vi ha kvalitativa utbildningar. Men poängen är ju att en studerande som arbetar vid sidan om studierna snarare stärker en utbildning än försvagar den.

I artiklarna antyder också Gunilla Jacobsson från Högskoleverket att problemet ligger i att institutionerna har tvingats dra ner på de lärarledda timmarna och att detta gör att studenterna inte kan fylla sina veckor med 40 timmars studier. Detta i sin tid leder till att studenterna både har tid och möjlighet att ägna sina liv åt andra saker än plugg. Återigen ger man uttryck för att studenterna inte ska göra annat än att studera när de är på högskolan. Men eftersom kraven rimligtvis är desamma på utbildningarna är det ju befängt att se det som ett problem.

Visst, med fler resurser till högskolan skulle man kunna ge fler lärarledda timmar och på så sätt antingen förkorta eller fördjupa utbildningarna. Men det är inte säkert att det är det vi egentligen vill ha. Alla behöver inte ha den fördjupade kunskapen och det finns goda skäl för att inte hasta igenom utbildningar. Kunskap behöver tid för att gro och få fäste.

Till detta kan man tillägga att den som inte enbart studerar får perspektiv på sin utbildning och förmodligen vinner arbetslivserfarenhet. Men det är ju inte regeringen heller särskilt intresserad av eftersom man bestraffar de som arbetar vid sidan om studierna med minskat studiestöd. Fast det är ju en annan fråga.

Andra bloggar om: , , , , ,
Pingat på intressant.se

5 thoughts on “En student är en människa är mer än en student”

  1. Som du själv skriver i inledningen, man kan välja att plugga i hel- eller halvfart. Om man vill plugga i halvfart finns det väl inga hinder mot att välja en utbildning som går på halvfart? Så att man hinner med annat också.

    Varför ska de som (frivilligt) valt helfart inte få det? Det är inte alla studenter som har förmågan att fylla ut hålen i undervisningen till att bli helfart, och om man bara följer den anvisade planen tar det bara 10-20 timmar i veckan. Eftersom kursen räknas som heltid och man inte får bli antagen till mer än heltid, så kan man ju inte ens utnyttja tiden till att bredda sig med två kurser parallellt.

  2. Min egen erfarenhet är det itne är något problem att varken fylla den icke lärarledda tiden med både studier och annat.

    Jag är itne emot fler lärarledda timmar, det vore superbra, men jag ser inte riktigt problemet idag, såvida inte resultaten i högskolan försämras.

  3. Vet inte var du pluggar, men jag läser ekonomi på Uppsala Universitet (på B-nivå) och det är långt slöare än grundskolan någonsin var. Folk börjar klaga och göra uppror över saker som “Ååååh har vi föreläsning dagen efter en tenta, det här är fan skandal!”, och har vi mer än en föreläsning samma dag blir folk helt galna. Har snackat med mina civilingenjörskompisar och de skrattar lika gott varje gång (jag har också läst tekniska kurser f ö). Skulle vilja påstå att vi ekonomer kanske behöver lägga ner 1/3-1/4 så mycket tid som teknologerna. Skrattretande är vad det är och jag håller inte alls med dig.

  4. Det går alldeles utmärkt att läsa mer än helfart också. Om du försöker göra det på samma högskola kanske studierådgivarna begränsar antalet poäng du läser, men det går alldeles utmärkt att söka exempelvis fristående kurser på två högskolor samtidigt. Har själv läst helfart till civilingenjör på Chalmers och halvfart i företagsekonomi på Halmstad högskola samtidigt. Fast jag insåg också att just den kombinationen inte var något som alla studenter skulle klara av, det var ganska jobbigt på slutet…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *