För Sverige i världen

Min värnplikt gjorde ganska stort intryck på mig. Innan jag ryckte in var jag inte särskilt intresserad av det militära men under den pågående utbidildningen förstod jag både nyttan av värnplikt och försvar på ett personligt såväl som ett nationellt (och internationellt) plan.

Tyvärr så är den mer eller mindre härskande uppfattningen i Sverige att försvaret bara är ett nödvändigt ont och att världen mer eller mindre skulle vara bättre, om inte perfekt, om vi bara kunde bli av med kamoufleraed män med vapen. På sätt och vis så skulle den väl det, men lika lite som alla människor har rent mjöl i påsen och är fredliga skulle världen klara sig utan väpnade styrkor.

Missförstå mig rätt, det är bra att propagera för pacifism, men vi kommer aldrig nå dit.

Ett uttryck för den ganska snedvridna synen på den svenska försvarsmakten var dagens dokument inifrån som visades på tvåan. Speakern ställde den retoriska frågan varför vi “behöver svenska soldater skolade för strid mot en okänd motståndare”. Den frågan fångar hela den svenska debatten i ett nötskal, framför allt eftersom den är felaktigt ställd. Frågan är inte vad vi får ut av att ha soldater, utan vad andra får ut av att vi har soldater. Innan EU till slut skickade iväg svenska och franska soldater till Kongo i början på 2000-talet så hade ju tusentals människor krävt att FN skulle skydda dem. Och det är det som är uppgiften. Lika mycket som vi har en moralisk skyldighet att värna om demokrati och rättvisa i världen med bistånd och läkarhjälp osv osv så har vi en moralisk skyldighet att värna om civilbefolknings säkerhet.

I Sverige har vi alldeles för länge haft den ganska naiva synen på omvärlden att vi bara kan och ska verka för demokrati och säkerhet utan militära maktmedel, och att vi faktist har gjort det tidigare. Men faktum är ju att alla de militära fredsbevarande operationer som vi hittills har deltagit i under FN-flagg har varit med militära maktmedel. Visst, vi har inte haft mandat att tvinga fram fred och vi har bara haft rätt att använda våra vapen i självförsvar, men att, som dokument inifrån, hävda att vi bara har varit diplomater är en naiv, blåögd villfarelse. Vi har varit diplomater, men vi har varit sådana med vapenmakt och det har hjälpt våra soldater och framför allt den civilbefolkning dessa har varit satta att beskydda.

Ett annat problem som dokumentären målade upp var att vi numera deltar i fredsframtvingande operationer, som t.ex. den i Afganistan. Men vad är problemet med det? Vänstern vill ju gärna hävda att det är det ondskefulla USA som står bakom operationerna och att de vill tvinga misär och elände över de stackras afganerna. Men lika mycket som vi ska skydda de som lever i bräcklig fred ska vi ju tvinga fram fred i de områden som inte har någon. Annars slutar det ju som i Rwanda eller i Bosnien.

Tyvärr så är det ju vad som håller på hända nu i t.ex. Sudan. Men problemet där, ska väl erkännas, är ju inte så mycket brist på engagemang här hemma i Sverige som en brist på vilja hos den Sudanesiska regeringen och brist på engageman i FN:s säkerhetsråd (därKina har oljeintressen och Ryssland vill sälja vapen).

Ok, det ska väl erkännas iochförsig att vad som nu händer inom EU inte är helt oproblematiskt, varken med hänsyn till vad somhänder eller hur det händer i Sverige. Visserligen har vi som lever i välmående demokratier i väst en moralisk skyldighet att sprida demokrati och trygghet i världen. Men vi får absolut inte gå för långt. Risken är annars att vi allt för ofta skickar bepansrade fordon till andra delar av världen på en mission att övertyga andra kulturer att vårt sätt att leva är det bästa. Vi får absolut inte ge vika för en kolonialistisk syn och vi måste alltid se till att vi leverar en fred på det sätt som de lokala befolkningarna är intresserade av.

Ett annat problem är ju att den battlegroup som nu sätts upp är alldeles för ung och oerfaren. Att skicka iväg den riskerar säkerligen inte bara att resultera i misslyckade operationer med skadade unga svenskar. Det skulle säkert också resultera i en svensk opinion som hellre ser att Sverige isolerar sig och bara lägger pengar på brunar i Afrika. De svenska fredsbevarande styrkorna fyller en mycket viktig funktion internationellt sett och de bringar trygghet för många människor, samtidigt som ett svenskt engagemang förmodligen nyanserar den internationella synen på fredsframtvingande insatser.

Andra bloggar om: , , , ,

One thought on “För Sverige i världen”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *