EU

Vad är problemet med EU? Varför är EU’s medborgare i allmänhet och Sveriges allmänhet i synnerhet så benägna att se EU som ett problem? Varför gillar vi inte Europa och EU?

Jag tror att det som ställer de här frågorna och sedan försöker svara på dem lätt glömmer att det finns en ganska stor motvilja och distans mot det svenska systemet också. Därför är de ju ganska konstigt när politiker i Sverige, i synnerhet uppstickarna, försöker spela buspojkar. För de är ju nästan lika misstrodda som det europeiska politiska systemet.

Slutar det där? Nej, det gör det nog inte. Så vill människor bort från problemet? jag tror inte det heller. Jag är lite inne på Margot Wallströms linje. Hon sa här om dagen att när man frågar medborgare vad de vill ha så eftersäker de ofta det som står i det nya fördraget. Men nu när det ligger på bordet så säger de nej. Anledningen till detta är nog att de inte riktigt förstår hur EU ser ut. Så jag ska förklara det.

Sverige är ungeför som EU. Och EU är ungefär som Sverige. Skillnaderna är inte så jättestora. Båda systemen, som är olika nivåer av folkmakt, bygger på just det: folkmakt. Båda bygger på representativ demokrati.

Sverige har val vart fjärde år. Då väljs en riksdag (ett parlament). Det parlamentet i sin tur väljer sen en statsminister som väljer sina ministrar. Statsministern och hans/hennes ministrar är regeringen. De gör vad riksdagen bestämmer att de ska göra.

Så fungerar makten i Sverige. Vi har ett parlament (riksdagen) som bestämmer vad Regeringen ska göra. De beslut som parlamentet tar kan föreslås på två olika sätt, antingen av dess ledamöter, eller av regeringen. men det är riksdagen som bestämmer. Vi har alltså två organ kan man säga i Sverige.

I EU har man tre organ. Man har rådet, man har parlamentet, och man har kommisionen. I Sverige är det parlamentet (riksdagen) som bestämmer, i EU är det i princip rådet som bestämmer. Men vilka är då rådet? Jo det är alla samlade regeringar i Europa. De bestämmer, ungefär som vår riksdag, vad EUs regering ska göra. Men vilket är då EUs regering? Jo, det är kommisionen. Så EU kommisionen har i princip ingen makt, det är rådet som har makten.

Det här är egentligen en förenklad bild av EU eftersom det finns ett organ till. Parlamentet. Parlamentets funktion är att i vissa av besluten godkänna rådets beslut. För i vissa frågor som inte är så viktiga, krävs det att det folkvalda parlamentet godkänner.

så fungerar EU, inte så olikt Sverige egentligen.

Och jag tror att det är allmänhetens okunskap som ligger till grund för motviljan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *